Mentale gezondheid voor jongeren in gevaar?

Donderdag 22 oktober 2020

De coronacrisis zorgt voor grote zorgen bij de Nederlandse GGZ. De zorgen zijn voornamelijk gericht voor de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking, met name de jongeren. “De problemen die we zien zijn acuut en moeten aangepakt worden om groepen die nu al door het ijs dreigen te zakken te helpen”, zegt voorzitter Jacobine Geel van de Nederlandse ggz.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de branchevereniging voor geestelijke gezondheidszorg een oproep doet tot een gezamenlijke aanpak met onder anderen huisartsen, het wijkteam, woningbouwcorporaties en politie. Volgens de GGZ is dat essentieel om de gevolgen van de pandemie voor de geestelijke gezondheid op te vangen.

Vooral bij de jeugd kwamen de afgelopen periode meer stress- en depressieklachten voor. Volgens de ggz zijn er steeds meer aanwijzingen dat jongeren lijden onder het stilvallen van sociale interacties. Door een lockdown hebben zij niet de veiligheid, vrijheid en experimenteerruimte die nodig is voor hun ontwikkeling.

Dat leidt tot meer problematiek. In sommige instellingen komen meer zelfverminking en suïcidaliteit voor.

Gezinsproblematiek

Door het geïsoleerd thuiszitten nemen de zorgen over huiselijk geweld en misbruik onder jongeren toe. De ggz is bang dat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door het gebrek aan contact met veilige volwassenen, zeker tijdens de lockdown. “De huidige gedeeltelijke lockdown brengt al risico’s met zich mee. Een gehele lockdown zal veel schade aanrichten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze doelgroep”, zegt Geel. “Het is belangrijk dat we samen alles doen om mensen te helpen die signalen afgeven dat ze geestelijk in de knel komen.”

Er blijkt dat er ook grote zorgen zijn over de huidige mentale toestand en veerkracht van verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. Behalve om jongeren gaat het bijvoorbeeld ook om verslaafden. Ook is drugsgebruik onder verslaafden toegenomen en zijn er meer gedragsproblemen te zien bij verslaafden die in hostels verblijven.

De ggz is ook bang voor de langetermijngevolgen van de coronacrisis. De vrees is vooral dat de negatieve gevolgen van de eventuele recessie door de coronacrisis, zoals inkomensverlies en schuldenproblematiek, een impact zullen hebben op de mentale veerkracht van de samenleving.

Bron: nos.nl