Voorbereidingsgroep

Behandelduur: max. 6 weken, 1x per week

De voorbereidingsgroep is een groep die je voorbereidt op de dagbehandeling waar jij je voor hebt aangemeld. Omdat iedereen vanuit een andere basis start met deze dagbehandeling zijn we de voorbereidingsgroep gestart. Deze groep die een duur heeft van maximaal 6 weken zorgt er voor dat je voldoende bagage meekrijgt om optimaal gebruik te kunnen maken van het programma wat de dagbehandeling biedt.

Wat kun je verwachten?

Snel hulp voor jouw verslaving

Doeltreffende voorbereiding

Focus op onderliggende problematiek

Persoonlijke aandacht van enthousiaste professionals en ervaringsdeskundigen

Programma voorbereidingsgroep

Psycho educatie

Psycho educatie is een behandelvorm waarin een deskundige zorgprofessional je voorlichting geeft over wat er eigenlijk aan de hand is. Begrijpen wat er speelt helpt om de juiste mindset te creëren om je situatie te accepteren en te gaan veranderen.

Non-verbaal blok

Praten over onze emoties is vaak lastig, ze laten spreken op een andere manier biedt dan soms een uitkomst. Iedereen heeft daar een andere ingang in die bij hem of haar past. In deze groep ga je op een creatieve manier op zoek naar hoe jij uiting kan geven aan je gevoel. Gedurende deze voorbereidingsgroep laten we jullie kennis maken met verschillende manieren om uiting te geven aan dit gevoel.

Open groep

Groep met ruimte voor persoonlijke inbreng en plenaire verdieping hiervan. Cliënten delen met groep hoe ze zich voelen, wat hen bezighoudt, wat hun dagfocus is en of ze van de gelegenheid gebruik willen maken hier dieper op in te gaan in de procesgroep. Vervolgens zal hier ruimte voor worden gemaakt.

Wanneer voorbereidingsgroep?

Wij adviseren naast deze behandeling voldoende structuur in je leven aan te brengen middels dagbesteding en sociale activiteiten. Hierbij kun je denken aan werk, studie, vrijwilligerswerk, een vereniging, afspreken met naasten. Houdt hierbij rekening dat dit in balans is met inspanning en ontspanning.

Doel van de voorbereidingsgroep

Ons doel is om je verder te begeleiden naar/in het leven in herstel. Dit kan alleen bereikt worden als elk groepslid in de voorbereidingsgroep instemt met onze waarden en verwachtingen. Om een goed en veilig behandelklimaat te creëren, is het belangrijk om afspraken met elkaar te maken.

Mochten er onduidelijkheden zijn, twijfel dan niet om contact op te nemen met één van onze medewerkers. Wij helpen je graag!

Meld je aan

Meld je nu aan voor onze voorbereidingsgroep voor verslaving in Weert

Promentis biedt intensieve zorg aan mensen die een verslaving en meerdere psychische klachten hebben. Ben je op zoek naar professionele hulp en wil je graag aan herstel werken? Meld je aan voor onze voorbereidingsgroep voor verslaving in Weert. Bel voor een intakegesprek met ons via 0413-820428 of meld je via onderstaand aanmeldformulier aan.