Groepspsychotherapie

Groepspsychotherapie is waar wij om bekend staan bij Promentis. We vinden het groepsproces belangrijk, omdat daar uit ervaring de meeste mensen blijvend resultaat uit halen. In groepstherapie vindt er interactie met elkaar plaats, die vergelijkbaar is met situaties in het 'gewone' leven. Belangrijke onderwerpen voor de deelnemers worden besproken onder begeleiding van een van onze behandelaren.

Over groepspsychotherapie:

Wat is het?

Hoe werkt het?

Hoe kan het mij helpen?

Is het iets voor mij?

Wat is groepspsychotherapie?

Groepspsychotherapie verklapt al een beetje waar het om gaat, namelijk therapie in groepsverband. Het groepsproces staat hierin centraal. Vaak bestaat een groep uit acht tot tien personen, onder begeleiding van een van onze behandelaren. Bij onze kliniek vindt er circa twee tot drie keer per dag een groepstherapie plaats. Tijdens de groepstherapie worden er belangrijke punten besproken die spelen onder de deelnemers. Er is alle ruimte om elk onderwerp bespreekbaar te maken.

Hoe werkt groepspsychotherapie?

Bij groepspsychotherapie staat het groepsproces centraal. Alle deelnemers hebben een rol. In de groep doen zich situaties voor die vergelijkbaar zijn met het 'gewone' leven. Mensen zeggen en doen dingen, die anderen beïnvloeden, misschien niet altijd bewust. Er komen hoe dan ook gevoelens bij spelen, bijvoorbeeld herkenning, boosheid, verdriet, maar ook blijheid en vreugde. Iedere deelnemer neemt een eigen persoonlijkheid mee en iedere reactie is anders, daardoor is het erg leerzaam. Bij groepstherapie is het onvermijdelijk dat de aandacht wisselend is. De een krijgt meer aandacht dan de andere keer, maar elke deelnemer komt ongetwijfeld aan bod. Therapie doe je niet alleen, maar samen.

Hoe kan groepspsychotherapie mij helpen?

Groepspsychotherapie kan je doen helpen inzien dat ieder individu een andere reactie heeft op een bepaalde situatie. Elke deelnemer heeft in het leven iets meegemaakt en men kan van elkaar leren, door erover te praten. Het is een intensieve, maar laagdrempelige therapie. Er is geen goed of fout, er is ruimte voor iedereen en elke gedachtegang.

Is groepspsychotherapie iets voor mij?

Groepspsychotherapie ben je dagelijks mee bezig. Het zijn ervaringen die je meeneemt na je klinische behandeling en in kunt zetten in het dagelijks leven. Denk jij dat dit iets voor jou is? Neem contact met ons op! We denken graag met je mee.