Hoi, mijn naam is John. Systeemtherapeut

Interview

In systeemtherapie is een essentieel kenmerk dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan.

 

Meer verhalen?
< Lees interviews met andere medewerkers!

Ik stel mij graag aan je voor!

Mijn naam is John en ik ben werkzaam bij Promentis in Weert als systeemtherapeut.

Hoe ben je bij Promentis terechtgekomen?

Voor mijn start bij Promentis heb Ik onder andere 25 jaar bij de GGZ gewerkt, jeugdzorg, volwassenzorg en dubbel diagnostiek. Daarnaast heb ik ruime ervaring met het doen van de 24 uurs bereikbaarheidsdiensten.

Waarom heb je gekozen voor een baan in de verslavingszorg?

Vervolgens kwam ik in de verslavingszorg terecht. Ik ervaarde hier dat het werken met systemen een toegevoegde waarde had. Maar al te vaak werd erin gezoomd op de aangemelde client. Ik was en ben van mening dat we het systeem nodig hebben.

Mensen overwinnen problemen eerder, als anderen die belangrijk voor hen zijn, daaraan meewerken. De bereidheid om bij behandelingen te worden betrokken, is vaak groot: gezinsleden van cliënten willen zelfs meer betrokken worden bij de behandeling.

 

"Gezinsleden van cliënten willen meer betrokken worden bij de behandeling"

 

Transgenerationeel (cliënt en omgeving)

Een verslaving beperkt zich nooit tot een individu alleen, maar is transgenerationeel en heeft een grote impact op zowel de verslaafde als op zijn of haar gezin en directe omgeving.

Het gehele systeem

Als verslaafde sta je er dus niet alleen voor. Door doelgericht naar het gehele systeem te kijken, factoren in kaart te brengen die wellicht het verslaafde gedrag veroorzaken of in standhouden, kunnen we samen kijken naar een oplossing en kunnen we de kans op het terugvallen in oude patronen verkleinen.

Wat doet een systeemtherapeut?

Hoewel het overwinnen van een verslaving aankomt op eigen keuzes en beslissingen, help ik graag naar het zoeken van oplossingen, de juiste behandeling en het helpen inrichten van een nieuw leven zonder verslaving.

Belangrijk bij dit proces is:

  • Open communicatie;
  • Aandacht aan zingeving;
  • Een doelgerichte aanpak in combinatie met het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Wanneer kunnen cliënten jou tegenkomen?

Binnen Promentis ben ik vooral betrokken bij het familieprogramma. Dit betekent o.a. dat je mij zult tegenkomen bij het psycho-educatie programma en op verbindingsdagen. Ik zie het als een voorrecht om samen met de naasten een start te maken naar herstel en een nieuw leven zonder gebruik.

Hoe ziet een werkdag van een systeemtherapeut eruit?

Mijn werkdag bestaat volledig uit het voeren van gesprekken met onze cliënten en hun naasten. Het zijn altijd bijzondere momenten omdat de client voor het eerst na drie weken behandeling geconfronteerd wordt met zijn of haar naasten. Deze confrontaties zijn vaak heftig en roepen de nodige emoties op. Ook bij mij als therapeut. Zo'n verbindingsmoment is een mooie start om gezamenlijk te kijken naar herstel en om oude patronen te doorbreken.

Wat zou je nog willen meegeven?

Ik vind het fijn om mijn ervaring te delen met collega's. Mijn gesprekken doe ik dan ik vaak samen met een herstelcoach of sociotherapeut. Hierbij hoop ik dat ik mijn collega's enthousiast kan maken voor het belang van systemisch werken.

 

John, Systeemtherapeut Promentis

Direct onze hulp nodig?

Promentis helpt jou bij het doorbreken van de negatieve vicieuze cirkel in gebruik én gedrag. Wij begeleiden jou naar een leven vrij van verslaving en obsessief gedrag zodat je jezelf leert accepteren.