Nazorg

Behandelduur: 10 weken, 1x per week

Onze nazorg vindt wekelijks plaats op de dinsdagen in groepsverband van 14:00 -17:00. De behandeling bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten. De gemiste groepsbijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald en er mogen maximaal twee bijeenkomsten worden gemist.

Wat kun je verwachten?

Professionele nazorg

Optimaal herstel

Ondersteuning bij thuiskomst

Persoonlijke aandacht van enthousiaste professionals en ervaringsdeskundigen

Programma nazorg

Open groep

Groep met ruimte voor persoonlijke inbreng en plenaire verdieping hiervan. Cliënten delen met groep hoe ze zich voelen, wat hen bezighoudt, wat hun dagfocus is en of ze van de gelegenheid gebruik willen maken hier dieper op in te gaan in de procesgroep. Vervolgens zal hier ruimte voor worden gemaakt.

Emotie-regulatiegroep:

In de emotie-regulatiegroep leer je je gevoel te herkennen, erkennen en op een gezonde manier te uiten. In gebruik werden je emoties stelselmatig weggemaakt en weggestopt, dus in pril herstel zul je regelmatig situaties meemaken die heftige emoties met zich meebrengen, of situaties waarin je juist heel weinig voelt terwijl je iets anders verwacht. Deze groep leert je om meer zicht én grip te krijgen op wat je voelt.

Meld je aan

Meld je nu aan voor onze voorbereidingsgroep voor verslaving in Weert

Promentis biedt intensieve zorg aan mensen die een verslaving en meerdere psychische klachten hebben. Ben je op zoek naar professionele hulp en wil je graag aan herstel werken? Meld je aan voor onze voorbereidingsgroep voor verslaving in Weert. Bel voor een intakegesprek met ons via 0413-820428 of meld je via onderstaand aanmeldformulier aan.