Specialistische GGZ

Wat is precies specialistische GGZ?

Specialistische GGZ kan mogelijk geschikt zijn wanneer psychische problemen in de basis GGZ nog niet zijn opgelost en/of de psychische problemen van complexere of ernstigere aard zijn. Wanneer een huisarts (of bedrijfsarts) iemand doorverwijst is er vnl. sprake van een zware en/of ingewikkelde psychische aandoening waarbij intensievere behandeling nodig is.

Over Specialistische GGZ

Welke GGZ is geschikt voor mij?

Huisarts POH-GGZ

Specialistische GGZ

Verschil Basis- en Specialistische GGZ

Welke GGZ is geschikt voor mij?

De huisarts is het eerste aanspreekpunt wanneer je merkt dat je last hebt van problemen met een psychische aard. Met jouw huisarts bespreek je de vorm en ernst van de klachten zodat vervolgens gekeken kan worden of de psychische klachten ‘verholpen’ kunnen worden met de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ is al snel de eerste keuze bij lichte(re) psychische problemen.

Huisarts POH-GGZ:

 • Direct toegankelijk (geen verwijzing nodig)
 • Behandeling van lichtere psychische problemen
 • Gericht op preventie
 • Zelfhulpmiddelen, e-health en psycho-educatie

Kan een POH-GGZ jou niet helpen of zijn de klachten van een mildere of complexere aard, dan zal de huisarts doorverwijzen naar de basis GGZ of naar een gespecialiseerde GGZ. De huisarts maakt deze beslissing o.b.v. een aantal criteria: de ernst-, het risico, de complexiteit en het beloop van de psychische klachten. Tevens zal de huisarts kijken naar het type DSM stoornis.

Basis GGZ:

 • Verwijzing via huisarts of bedrijfsarts
 • Lichte en matige psychische problemen
 • Eerstelijns psychologische zorg
 • E-health en psychologische hulp/consulten
 • Kort, middel, intensief en chronisch behandeltraject

Specialistische GGZ:

 • Verwijzing via de huisarts of bedrijfsarts nodig
 • Complexe en ernstige psychische aandoeningen
 • Tweedelijns psychologische zorg
 • Behandeling en/of opname in een instelling
 • Begeleiding verpleegkundige (ambulante) zorg

Welke GGZ past het beste bij jouw hulpvraag?

Daar waar Promentis zich toelegt op SGGZ (Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg, voorheen tweedelijns GGZ), kan het zo zijn dat jouw hulpvraag het beste aansluit bij specialistische GGZ. Hiervoor dien je een verwijzing te hebben van bijv. jouw huisarts.

Wat is het verschil tussen basis- en specialistische GGZ?

Wanneer je hulp zoekt is het belangrijk om te weten of je met jouw psychische klachten het beste naar de basis GGZ of naar een specialistische GGZ kunt gaan. Het verschil tussen de basis GGZ en een gespecialiseerde GGZ is niet erg lastig waarbij het onderscheidt vooral heeft te maken met de hulpvraag en de ernst van de klacht(en).

Basis GGZ:

 • Bedoeld voor mildere, niet-complexe psychische problemen en aandoeningen
 • De cliënt is bewust van zijn/haar zorgvraag en wens
  In de basis GGZ speelt het behouden van de ’eigen regie’ een belangrijke rol
 • De basis GGZ biedt verschillende behandeltrajecten aan: kort, middel, intensief en chronisch

Specialistische GGZ:

 • Bedoeld voor ernstigere, complexe psychische problemen en aandoeningen
 • De samenwerking tussen cliënt en behandelaar speelt een belangrijke rol
 • Biedt behandeltrajecten aan als: ambulant, dagbehandeling en klinische behandeling (overnachting is mogelijk)

Meer informatie?

Mocht je vragen hebben over de specialistische GGZ die wij aanbieden of twijfel je of jouw psychische klacht wel door ons behandeld kan worden? Neem dan contact met ons op (0413-820428) of stuur ons een email. Wij zullen jouw vraag z.s.m. beantwoorden.