Wachttijden

Wanneer je besluit van je eetverslaving, alcohol en/of drugsverslaving i.c.m. een persoonlijkheidsstoornis af te willen, staan we voor je klaar. Omdat we weten dat ieder moment van vertraging negatieve gevolgen kan hebben, starten we de behandeling zodra we het samen eens zijn over het behandeltraject.

Actuele wachttijden bij Promentis

Voor cliënten verzekerd bij vrijwel iedere zorgverzekeraar (gecontracteerd en niet gecontracteerd) geldt dat wanneer je vandaag belt, je snel terecht kunt voor een intakegesprek in onze verslavingskliniek in Weert. Hieronder vind je een overzicht van de actuele wachttijden. De wachttijden zijn voor iedere soort verslaving gelijk.

*Het komt weleens voor dat er eerder een plek vrijkomt. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met een van onze medewerkers via 0413 - 820428

Wachttijden

  • Intake binnen 2 weken
  • Voorbereidingsgroep directe instroom
  • Ambulante behandeling 0-2 weken
  • Klinische behandeling 4-16 weken
  • Nazorg 0 weken

Wij streven ernaar om voor ambulante hulpverlening geen wachtlijsten te hanteren zodat wanneer iemand de motivatie en overtuiging heeft dat ze hulp nodig hebben deze ook zo snel mogelijk ingezet kan worden. Het kan wel zijn dat de eerst aangeboden ondersteuning een lagere intensiteit heeft dan de uiteindelijk aangeboden ondersteuning.