Trauma en verslaving

Een traumabehandeling kan jou helpen als het je zelf niet lukt om een gebeurtenis die veel impact op jou heeft gemaakt een plek te geven. Wij zien mensen met een onderliggend trauma een manier zoeken om dit zware gevoel weg te drukken, dit gebeurt vaak in een vorm van een verslaving. Blijf niet rond blijven lopen met de gevolgen van een trauma. Negeer je klachten niet, maar zoek de juiste hulp. Wij helpen je hier graag mee en informeren jou over de mogelijkheden.

Over trauma:

Wat is een trauma?

Hoe werkt het?

Hoe kan een traumabehandeling mij helpen?

Hoe ziet een traumabehandeling er inhoudelijk uit?

Is traumabehandeling iets voor mij?

Wat is trauma

De term (psycho)trauma verwijst naar een zeer ingrijpende of schokkende ervaring, of een reeks van dergelijke ervaringen. Er is sprake van een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding, ernstige en/of langdurige (emotionele en pedagogische) verwaarlozing of seksueel geweld.

Er zijn 3 verschillende soorten trauma:

 • Enkelvoudig (eenmalige traumatische gebeurtenis)
 • Meervoudig/chronisch trauma (herhalende reeks van nare gebeurtenissen)
 • Complex trauma (wordt gekenmerkt door elementen als herhaling, langdurigheid, interpersoonlijke context en verstoring van ontwikkelingsfasen)

Trauma, meer dan PTSS

Veel mensen denken bij trauma aan de diagnose PTSS (Posttraumatische stressstoornis) en dat je dan alleen maar hiervoor behandeld kan worden met EMDR. Maar dat is niet het geval. Trauma is zoveel meer, en stiekem zijn veel mensen veel meer getraumatiseerd dan ze zelf denken.

Misschien geld dat ook voor jou? Wij zien namelijk dat veel cliënten in de kliniek in de jeugd zijn blootgesteld aan negatieve levensgebeurtenissen, zoals:

 • Pesten
 • Verkeersongevallen
 • Problemen met de mensen die dichtbij jou staan
 • Verwaarlozing (bv. dat er niemand naar je omkeek, je soms doodgezwegen werd of je geen troost kon krijgen)
 • Mishandeling
 • Maar ook dat je ouders jou continu met woorden afwijzen/ vernederen of uitscholden
 • Seksueel misbruik
 • Verslaafde ouders
 • Ouders die nooit een knuffel gaven

Er is een onderzoek geweest (Adverse Childhood Experience) waarin een hele simpele vragenlijst liet zien hoeveel effect zulke gebeurtenissen kon hebben op jou tijdens jouw volwassen leeftijd. Bij elke ‘ja’ als antwoord was er meer kans op een verslaving (maar ook een eet-, angst-, stemmingsstoornis, zelfbeschadigingen, persoonlijkheidsstoornis, suïcidepogingen, etc.).

Vragenlijst: Bekijk hieronder de vragenlijst en vul de voor jezelf in met 'Ja' of 'Nee. Of download hier de vragenlijst.

Felitti raamwerk tien ACE's

Traumabehandeling

Tijdens de behandeling kan je op verschillende manieren kijken naar een verslaving. Je kan de vragen stellen ‘Waarom drink ik overmatig?’ maar je kan ook kijken naar de vraag ‘Wat biedt de verslaving mij’?.

Deze vraag is belangrijk want wij geloven dat ‘iemand die zich goed voelt nooit dingen zal doen die hun lichaam in gevaar brengt (bron: Gabor Mate). Ook al is dat misschien nu niet meer het geval nu je echt midden in je verslaving zit, maar toen je begon met gebruiken heeft jouw middel jou iets gegeven. De verslaving heeft je iets gebracht op korte termijn.

Een aantal voorbeelden:

 • ‘Het helpt me om aan emotioneel pijn te ontsnappen.’
 • ‘Het helpt me te dealen met stress.’
 • ‘Het geeft me rust in het hoofd.’
 • ‘Het geeft me een gevoel van connectie met anderen.’
 • ‘Het geeft me een gevoel van controle/ vrijheid.’

Dit zijn hele normale menselijke behoeften en dat maakt een verslaving puur ‘een menselijke poging om een probleem op te lossen’.

Di kan een oplossing zijn voor bijvoorbeeld:

 • Problemen van emotionele pijn
 • Overweldigende stress
 • Verbroken connectie
 • Verlies van controle
 • Diep ongenoegen met zichzelf

Het nadeel van een verslaving in welke vorm dan ook (drank, drugs, proces) is dat het een ‘quick fix’ is (een oplossing op zeer korte termijn). Echter zal een verslaving op lange termijn heel veel schade aanrichten. Uiteindelijk zal deze manier van 'oplossen' je uiteindelijk helemaal niet meer helpen. Onze traumabehandeling is gericht op dat de onderliggende pijn vaak ontstaan is uit een trauma.

Wat bieden wij aan?

En waarom bieden wij het zo aan?

Om een trauma te behandelen hebben wij een zeer brede aanpak ontwikkelt. Natuurlijk bieden wij EMDR aan, maar voor de langdurige en chronische trauma’s hebben wij veel verschillende aanpakken. Dit omdat de trauma’s vaak ook op verschillende manieren opgeslagen worden bij jou. Daarnaast is echt iedereen anders en dus proberen we je te helpen op maat via;

 • Verschillende therapievormen (CGT, schematherapie, EMDR, EFT)
 • Rouwbegeleiding, boks interventies, dans, via beweging exposure, schreeuwsessies, meditatie/ visualisaties, ceremoniële interventies

We weten dat deze behandeling niet gemakkelijk is, en zeer gevoelig ligt, en zeker niet met een ‘quick fix’ op te lossen is (maar als het goed is heb je in je verslaving geleerd dat quick fix niet werkt op de lange duur). We zullen er alles aan proberen te doen om jou te helpen naar jouw oude trauma te gaan, zodat je jezelf kan gaan ontmoeten hierin, en dat je daar weer een stukje in kan gaan helen; laagje voor laagje.

Ten slotte; wij geloven juist ook in de kracht die er in elk mens zit.