Ambulante behandeling

Behandelduur: 12 weken, 3x per week

Met een ambulante dagbehandeling volg je een deeltijd therapie om je verslaving te doorbreken. Voor een periode van 12 weken kom je 3 dagen per week naar onze ambulante behandellocatie in Weert. Aangepast op jouw hulpvraag wordt met je behandelaar een plan opgesteld en leg je met ons unieke behandelprogramma een krachtige basis voor blijvend herstel.

Te lange wachttijd? Meld je aan voor onze voorbereidingsgroep!

>> Benieuwd welke therapieblokken je kunt verwachten?

Onze 2 dagbehandelingen

3 Daagse steunend / structurerend / herstelgerichte deeltijd

3 Daagse verdiepende deeltijd

Deeltijdbehandeling voor je verslaving

Door het onderliggende probleem van je verslaving aan te pakken, kan jij je tijdens je ambulante behandeling focussen op blijvend herstel. Naast afkicken van je verslaving pakken we patronen en gedrag aan en worden handvaten aangereikt om in je eigen omgeving verder te kunnen herstellen. Re-integratie in de maatschappij en het leven staan centraal in onze herstelbevorderende dagbehandeling.

Je ontdekt welke patronen langdurig herstel nu nog in de weg staan en leert vaardigheden aan om een blijvende verandering te maken voor je nieuwe levensstijl. Psychische aspecten zoals emotie-regulatie, zelfbeeld en praktische aspecten (werk en woning) spelen hier een belangrijke rol in.

Wat houdt een ambulante behandeling in?

In onze kliniek bieden we aan:

  • Deeltijd verslavingszorg; vergoedt door basispakket van je zorgverzekering
  • Uniek behandelaanbod aangepast op jouw situatie; met diverse (non-verbale) therapievormen en persoonlijke aandacht
  • Twaalf weken drie dagen per week een vast programma aan groepstherapie
  • Hulp van een multidisciplinair behandelteam

Behandelprogramma

Hoe ziet ons ambulante traject eruit? De behandeling bestaat uit een periode van twee keer zes weken. Bij aanvang start je met een individueel gesprek en wordt samen met jou, jouw doelen bepaald. Na de eerste zes weken worden je doelen geëvalueerd en bepalen we samen met jou of verdere behandeling passend en zinvol is en voor hoeveel weken je dit nog nodig hebt. Tot slot volgt een afsluitend gesprek. De behandeling duurt maximaal twaalf weken, waarin je een krachtige basis voor blijvend herstel kunt leggen.

Groepstherapie & individuele behandelaar

Hoewel deze ambulante verslavingsbehandeling grotendeels uit groepstherapie bestaat, krijg je een eigen behandelaar toegewezen met wie je de individuele gesprekken in het traject voert. Deze persoon volgt je ontwikkeling en blijft je aanspreekpunt gedurende de behandeling.

Het groepsproces vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling. De verhalen van de andere groepsleden verbreden je horizon, laten je zien welke stappen je kunt zetten en voegen extra waarde toe doordat je van elkaar kunt leren.

Onze 2 dagbehandelingen

3 Daagse steunend / structurerend / herstelgerichte deeltijd

In de 3 daagse deeltijd steunend/structurerend en gericht op herstel, volg je 3 dagen in de week therapie voor een periode van 6 tot max. 12 weken, waarin de focus ligt op wat kunt doen om in het hier-en-nu nuchter te blijven.

Voor wie?

In essentie is deze dagbehandeling ingericht voor mensen die uit de kliniek komen en al enige basis hebben in herstel, dus bij wie een behoorlijke mate van ziekte-inzicht is, zich bewust zijn van onderliggende patronen en kennis over verslaving hebben. Dit kan ook tijdens een eerdere behandeling aan de orde zijn gekomen.

*De dagbehandeling is ook toegankelijk wanneer je elders een klinische opname hebt gehad.

3 Daagse verdiepende deeltijd

In de verdiepende deeltijd volg je 3 dagen in de week therapie voor een periode van min. 12 weken, waarin de nadruk ligt op het onderzoeken en, indien nodig, veranderen van onderliggende patronen.

Voor wie?

In de verdiepende deeltijd volg je 3 dagen in de week therapie-sessies voor een periode van minimaal 12 weken, waarin de nadruk ligt op het onderzoeken en, indien nodig, veranderen van onderliggende patronen. Je gaat kijken naar welke patronen er bij jou allemaal zijn, welke je nog nodig hebt en welke je zou willen veranderen.

*De dagbehandeling is ook toegankelijk wanneer je elders een klinische opname hebt gehad.

De aanmeldprocedure

Van afkicken naar blijvend herstel

Wanneer jij je aanmeldt via de website neemt een collega van ons contact met je op om je hulpvraag te bespreken. Voordat je start met je behandeling wordt een intake ingepland met een psycholoog en regiebehandelaar. Aan de hand van jouw situatie wordt bepaald hoe jouw behandeling eruit komt te zien. Soms is het nodig om jouw behandeling te starten met een detox behandeling. Dit kan in onze kliniek of bij een van onze partners. De intakers helpen je met het regelen van de huisartsenbrief en verwijzing voor de detox. Vanuit de detox kan jij direct doorstromen naar de dagbehandeling voor je verslaving.

Ben jij op zoek naar hulp?

Wanneer tijdens het kennismakingsgesprek blijkt dat jouw hulpvraag aansluit op ons behandelaanbod, wordt er een intakegesprek ingepland. Tijdens deze intake maak je kennis met een (regie)behandelaar en wordt uitgebreid onderzocht waar jouw klachten vandaan komen en welke behandeling daar het meest passend voor is. Naar aanleiding van dit vragengesprek stelt je behandelaar een persoonlijk behandelplan op. Mocht de ambulante behandeling voor verslaving niet intensief genoeg zijn, kan je doorstromen naar onze klinische behandeling.

Meld je aan

Meld je nu aan voor onze ambulante behandeling voor verslaving in Weert

Promentis biedt intensieve zorg aan mensen die een verslaving en meerdere psychische klachten hebben. Ben je op zoek naar professionele hulp en wil je graag aan herstel werken? Meld je aan voor onze ambulante dagbehandeling voor verslaving in Weert. Bel voor een intakegesprek met ons via 0413-820428 of meld je via onderstaand aanmeldformulier aan!