Klachtenregeling

De medewerkers van Changes GGZ Promentis doen hun uiterste best om je goede zorg en hulp te bieden. Mocht het zo zijn dat je achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling, dan kun je ons dit laten weten. 

Je kunt je vraag of klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Changes GGZ. Een vertegenwoordiger of naaste van jou kan dit ook doen. Je kunt je klacht sturen naar  klachten@changesggz.nl. Wil je liever een papieren brief schrijven? Stuur deze dan naar Stichting Changes GGZ  t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Ulvenhoutselaan 79, 4834 MD Breda.

Indienen van een klacht 

Changes GGZ is daarnaast aangesloten bij het Klachtenloket Zorg. Voor informatie, vragen of advies kun je ook rechtstreeks contact opnemen met het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. (Dit kan ook altijd nog nadat je contact hebt opgenomen met de klachtenfunctionaris van Changes GGZ.) Een medewerker van het Klachtenloket probeert jouw klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kun je ook kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

 

Werkwijze 

Als je je klacht hebt ingediend via de klachtenfunctionaris van Changes GGZ via klachten@changesggz.nl, kun je het volgende verwachten. (Het Klachtenloket hanteert een eigen werkwijze en zal je daar zelf over informeren.)

  1. De klachtenfunctionaris registreert de datum van ontvangst van de klacht en maakt een dossier aan.
  2. Binnen 5 werkdagen ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging per e-mail. Reageer je niet binnen 2 weken, dan wordt je klacht als ingetrokken beschouwd. Je kan je klacht later altijd nog opnieuw indienen.
  3. De klachtenfunctionaris streeft ernaar binnen 4 weken een inhoudelijke reactie te geven. Dit proces kan er per klacht anders uitzien maar is altijd in overeenstemming met deze regeling, de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en overige toepasselijke regels per klacht.
  4. In dit proces functioneert de klachtenfunctionaris als bemiddelaar. Deze is onpartijdig en doet dus geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Soms verloopt het contact schriftelijk, soms wordt ook nog telefonisch contact met je opgenomen. De klachtenfunctionaris is erop gericht om jou als klager te horen. Altijd zoekt de klachtenfunctionaris naar een goede manier om met jou en Changes GGZ tot een oplossing voor jouw klacht te komen.
  5. Als de klacht door tussenkomst van de klachtenfunctionaris naar jouw tevredenheid wordt opgelost, bevestigt de klachtenfunctionaris dit schriftelijk per e-mail.
  6. Als verwacht wordt dat de klacht niet binnen 6 weken na ontvangst van de klacht is ingetrokken of opgelost, kan de termijn in goed overleg verlengd worden. De klachtenfunctionaris deelt dat dan mee aan jou als klager en de aangeklaagde.

Het kan zijn dat je klacht ondanks de inspanningen van beide partijen nog niet naar tevredenheid in behandeling is genomen.

Je kunt je klacht dan indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Changes GGZ heeft een overeenkomst met deze organisatie voor het behandelen van klachten via een geschilleninstantie. Jouw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt jouw geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kun je kijken op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

De klachtenfunctionaris kan je desgewenst verder informeren over deze procedure.

Tot slot

Voordat je een klacht indient, kun je je klacht of vraag ook altijd bespreekbaar maken bij je behandelaar (waar mogelijk). Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen om de oorzaak van je klacht met je te bespreken. Als je behandelaar niet weet dat je ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen om je klacht op te lossen. Dit is niet verplicht, maar de ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten soms al op deze manier verholpen kan worden. Changes GGZ staat altijd open voor ervaringen van cliënten.

Wij zijn aangesloten bij Geschillencommissie Zorg Algemeen

aansluitbewijs-ZGA